2.1.4. Dengeler

Üniversitemiz kaynaklarının paylaşımında, ilk önce birimlerin ihtiyaç ve talepleri toplanır, görüşme ve toplantılarla bu talepler değerlendirilir, sonrasında stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimlerin ilgili mevzuatında öngörülen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları dikkate alınarak kaynak dağılımları dengeli biçimde gerçekleştirilir.