5.1.3. Yetki Dağılımı

Yetki dağılımı

Kurulun ve Grubun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Söz konusu düzenlemeler Kurulun onaylamasıyla birlikte Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanır.

(htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778)

Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibarıyla eylem planı formatında Rektöre rapor edilir.

(htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/)