3.1.3. Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere yapılan faaliyetimiz sadece ders kapsamında yapılan uygulamalarla verilmektedir.