3.1.2. Paydaş Katılımı

3.1.2. Paydaş Katılımı

Program tasarımında paydaş görüşleri, personel ile yapılan toplantılar ve öğrenci bilgi siteminde yapılan anket yöntemleri ile alınmaktadır. Program Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi ve Program İhtiyaçlarının Sektörün İhtiyaçlarını Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi” konulu bir çalıştay  Ekim 2018 tarihinde sektör temsilcileri, mezunlar, akademik personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlarına yönelik bir rapor programlarımızca hazırlanmıştır.

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinin program tasarımına  derslerin içerik saat ve AKTS’lerinin güncellenmesi ve yeni ders eklenmesi şeklinde yansıtılmaktadır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlar konusunda paydaşlara birim içinde bire bir ve okul web sayfası aracılığıyla bilgi verilmektedir.