5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

Birimimize ait iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanmasına katkı sağlanmaktadır.