2.1.15. İzleme

Birimimizde yıllık faaliyet raporları düzenlenmektedir. Bu raporlardan yola çıkılarak araştrmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir. Bu raporlar birim yıllık faaliyet dosyasında bulunmaktadır.