2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmakdadır.