2.1.13. Birim Kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu; Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir.