2.1.12. Anahtar Göstergeler

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; Üniversitemizin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri, Stratejik Plan:

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf)

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/03/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu-g%C3%BCncelle.pdf ) ve Yıllık Programlarda belirlenen performans göstergeleri:

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf )

esas alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde ilan edilmektedir.