2.1.11. Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Performans göstergelerimiz Web sayfamız Kalite sekmesi altında Göstergeler kısmında yer almaktadır.