2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Stratejik planda yer alan hedefler ve amaçlar performans programları (htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/bolumler/) ile bütçeyle ilişkilendirilmekte, faaliyet raporları (htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ile bunlar ölçülmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İç kontrol çalışmaları da KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü kapsamında kalite süreçleriyle ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan kamu iç kontrol standartları kapsamında, Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.