3.1.1. Program Tasarımı

3.1.1. Program Tasarımı

Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim programları Bologna sürecine uygun olarak tasarlanmış, 2018-2019 Eğitim öğretim yılı itibariyle bazı Programlarımız Üniversitemizin 3+1 eğitim modeline geçmesi nedeniyle ilgili bölümlerimiz tarafından revize edilmiştir.