2.1.1. Değerler Yansıması

Misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda uygulamalı eğitime öncelik veren akademik, bilimsel ve idari çalışmalar yürütülmektedir.