4.1.1. Araştırma Stratejisi

Birimimizin, araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikası üniversitemiz stratejik planına bağlı olarak şekillenmektedir.İhtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altında “Üniversitenin sosyal bilimlerini kapsayan alanlarında Bilecik ilinin coğrafik, kültürel, sosyolojik ve tarihi özellikleri göz önüne alınarak ihtisaslaşmanın sağlanması” hedefi yer almaktadır. Birimimizde yer alan programların sosyal bilimler ağırlıklı olmasına bağlı olarak birimimizin Bilecik ilinin tanıtımına katkı sağlayacak bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemesi düşünülmektedir.

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası

Araştırma politikamız, üniversitemizin araştırma strateji ve hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisine katkıda bulunacak toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek, sosyal projelere ve tez çalışmalarına öncelik vermektir.

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu)

Ar-Ge çalışmalarımız bulunmaktır.

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar

Önceliklerinin belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip edilirken mesleki bilimler için iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel, sektörel projeler ile sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri yürütülür.

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri

Üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği Koordinatörlüğü kurulmuştur. Böylece ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları ve halk ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform oluşturulmuştur.

4.1.1.6. Araştırma Platformları

Ulusal ve uluslararası platformlara katılma çalışmaları yürütülmektedir.

4.1.1.7. Etik Değerler

Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir.

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları