3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme yöntemleri;