4.3.1. Yetkinlikler

Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri;