5.4.1. Tedarik Kriterleri

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri;