2.1.7. İçselleştirme

Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar;