2.1.6. Kalite Yayılımı

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı sağlama yöntemi;