2.1.3. Misyon Farklılaşması

Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü,