2.1.12. Anahtar Göstergeler

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri;