2.1.1. Değerler Yansıması

Misyon, vizyon ve hedefleri birimsel duruşu, önceliği ve tercihleri;