Tanıtım

Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 09.02.2010 tarih ve  27488 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 9.6.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile son şeklini alan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur.

Merkez’in yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşmaktadır. Birimimiz Seramik ve Çini atölyesinden oluşmakta olup, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası bünyesinde bulunmaktadır.