Teşkilat Şeması

Müdür:

Yrd. Doç. Mine POYRAZ

Yönetim Kurulu:

Doç. Kadir SEVİM

Yrd. Doç. Elif AĞATEKİN

Yrd. Doç. İrfan DÖNMEZ

Öğr. Gör. Zuhal YIMAZ

Öğr. Gör. Hakan KARŞIYAKA