Stratejik Plandaki Hedefler

Üniversitemizin stratejik planındaki, İlimizin eğitim, sosyal, kültürel ve teknoloji alanlarında geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması  hedefi altında, İlimizdeki Kamu Sektörü ve Özel Sektör ile bilimsel, kültürel, sosyal amaçlı ortak projelerin geliştirilmesi, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlenmesinin sağlanması” hedefine yönelik kurs , sergi  ve seminer gibi etkinlikler düzenlemek.