Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Birim stratejisini kurum hedefleri doğrultusunda başarmak üzere izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları; performans göstergeleri, altı aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir.