Misyon ve Vizyon

Misyon

Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma merkezi; yaratıcılığı destekleyerek Geleneksel Sanatlarımızı yaşatmayı ve günümüze taşımayı,  Geleneksel sanatlarımızın gelişimine yönelik çalışmalar yaparak, bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek olmayı, üretilen bilgiyi çeşitli platformlarda çevre ve toplumla paylaşmayı ve katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Vizyon

Geleneksel Sanatlarımıza sahip çıkarak, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı araştırmak ve inceleme yapmak veya alanlarında uzman sanatçılarla birlikte belli önemlerde atölye çalışmaları ve kurs sergi gibi etkinlikler düzenleyerek; fikir, yöntem ve uygulamalara ilişkin geçmiş kültür ve sanat değerlerini yeni nesillere aktarma ve geliştirme  çalışmalarını yürütmektir.