5.5.Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

5.5.1.Etkinlik Paylaşımı

5.5.2.Güvence

5.5.3.Liderlik Ölçümleri

5.5.4.Şeffaflık Politikaları

5.5.5.Kamuoyu Paylaşımı