5.3.Bilgi Yönetimi Sistemi

5.3.1.Bilgi Yönetimi

5.3.2.Performans Göstergeleri

5.3.2.1.Desteklemeler

5.3.3.Süreç Destekleri

5.3.4.Veri Toplama

5.3.5.Güvenlik ve Gizlilik

5.3.6.Birim Hafızası