5.2.Kaynakların Yönetimi

5.2.1.Etkililik

5.2.2.Etkinlik

5.2.3.Liyakat 

5.2.4.Finansal Yönetim

5.2.5.Kaynakların Yönetimi