5.1.1.Yönetim Sistemi

Yönetim sistemi usulü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur.