4.2.Araştırma Kaynakları

4.2.1.Planlama

4.2.2.Paydaşlar

4.2.3.İzleme

4.2.4.Fon Stratejileri

4.2.5.Personel Teşvikleri

4.2.6.Dış Destekler