3.6.Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

3.6.1.Altyapılar

3.6.2.Faaliyetler

3.6.3.Kurumsal Hizmetler

3.6.4.Özel Öğrenciler

3.6.5.Planlama

3.6.6.Bütçe Dağılımı