3.4.Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

3.4.1.Kabul

3.4.2.Formal Öğrenme

3.4.3.İnformal Öğrenme