3.3.Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.3.1.Politikalar

3.3.2.Yayılımlar

3.3.3.Yetkinlikler

3.3.4.İş Yükleri

3.3.5.Öğrenci Katılımı

3.3.6.Uluslararası Hareketlilik

3.3.7.Deneyimleme

3.3.8.Seçmeli Dersler

3.3.9.Seçmeli Derslerin Yönetimi

3.3.10.Öğrenci Danışmanları

3.3.11.Mezuniyet Koşulları

3.3.12.Çıktı Ölçümleri

3.3.13.BDY

3.3.14.Öğrenci Hakları

3.3.15.Öğrenci Şikayetleri

3.3.16.Alan Dışı Öğrenme