3.1.Programların Tasarımı ve Onayı

3.1.1.Program Tasarımı

3.1.2.Paydaş Katılımı

3.1.3.Faaliyetler

3.1.4.İç-Dış Paylaşımlar

3.1.5.Çıktı-TYYÇ Uyumu

3.1.6.Uygulama/Alan Çalışmaları