2.2.Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

2.2.1.Periyodik Yönetim Süreçleri

2.2.2.Gruplar

2.2.3.İlişkiler

2.2.4.Temsil

2.2.5.Değerlendirmeler

2.2.6.Kalite Kültürü

2.2.7.Ortak Hedefler

2.2.8.PUKO (eğitim-öğretim)

2.2.9.PUKO (Ar-Ge)

2.2.10.PUKO (Toplumsal)

2.2.11.PUKO (Yönetsel)