2.1.8.Uygunluk

Birimimizde görev yapan tüm personelimiz görev tanımlarında belirlenmiş standartlara uygun bir şekilde hareket etmekte, kalite bilincinin sağlanması amacını gözeterek görevlerini yerine getirmektedirler.