2.1.7.İçselleştirme

Birimimizde görev yapan tüm personellerimiz görevlerini kalite bilinciyle hareket ederek yerine getirmektedir.