2.1.4.Dengeler

Öncelikle personellerin ihtiyaç ve talepleri toplanır, görüşmeler ile bu talepler değerlendirilir, sonrasında stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimlerin ilgili mevzuatında öngörülen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları dikkate alınarak kaynak dağılımları dengeli biçimde gerçekleştirilir.