2.1.3.Misyon Farklılaşması

Genel Sekreterlik olarak asli görevlerimizden biri bağlı idari birimler arasında uyumu ve etkin bir idareyi gerçekleştirmek olması hasebiyle birimimizde  üniversitemizin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak ve etkin bir performans yönetimi oluşturmak amacı benimsenmiştir.