2.1.2.Strateji Yansıması

Birim olarak hedefimiz çalışanları öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmalarını sağlayarak iç ve dış paydaşlarla olan ilişkileri geliştirmek ve kalite bilinciyle kurum kültürünün geliştirilmesini sağlamaktır.