2.1.1.Değerler Yansıması

Önceliğimiz üniversitemizin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak ve etkin bir performans yönetimi oluşturmaktır.