1.3.5.Hedefler

Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi,

Kurumsallaşmanın geliştirilmesi,

Ulusal/uluslararası çapta tanınırlık