1.3.4.Değerler

Bilimsellik

Hesap Verebilirlik

Kalite Bilinci

Yenilikçilik

Kaynakları Etkin Kullanma

Etik