1.3.1.Stratejik Plan

Stratejik amaçlarımız;

-İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek,

-Ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak,

-Kurum kültürünün geliştirilmesini sağlamak