1.2.Tarihsel Gelişimi

29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanun uyarınca kurulan üniversitemizin idari teşkilat yapısı içinde yer alan Genel Sekreterlik birimi 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı ” Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname” uyarınca kurulmuştur.