Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter tarafından uygun görülerek verilecek görevleri yerine getirir. Bağlı bulunduğu ünvana karşı sorumludur.