Vizyon

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmak, yönetimde hızlı, etkili ve araştırıcı çözümler üreterek kaynakları en iyi şekilde kullanmak,  çalışanları  öğrencilerin  ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmalarını sağlamak ve hesap verebilir bir yönetim sistemi kurarak kurumsallaşmayı gerçekleştirmektir.