Görev Tanımı

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak.
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
  • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
  • Birimimiz üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu çalışmalarından dolayı rektöre karşı sorumludur.